Moderne/Release

Moderne dans, også kalla samtidsdans, var i si tid ein reaksjon på den klassiske balletten og dei rigide tekniske rammene. Det spreidde seg ei ny haldning til bevegelse, med fridom, individualitet og ekspressivitet som grunnprinsipp. Det finnes

Samtida har utvikla mange ulike stilar og teknikkar og utrykksformer, og elles for all samtidsdans er bruken av golvet og tyngdekrafta som utgangspunkt for all bevegelse.

Release er ei retning innan den moderne dansen der kroppen sine naturlige bevegelsesbaner skal utforskast og frigjerast. Teknikken fokuserer på å bruke pusten, vekta av eigen kropp mot golvet, energi og fråvær av spenningar for å skape fridom og flyt i kroppen.

Timen er ein leik med tempo, rom, retningar, dynamikk, musikk og utrykka som blir skapt når vi beveger oss saman.

Utstyr for moderne dans

Lause og behagelege treningskle. Gjerne langbukse og tynne langarma genser eller t-skjorte. Barbeint eller sokkar.

Husk vannflaske 🙂