Påmelding

Både nye elevar og gamle elevar som ønskjer plass på en anna klasse meldar seg på via påmeldingsskjemaet. Alle felt må vere korrekt utfylt. Om du er usikker på kva klassar som passar for ditt barn kan dette skrivast som ein kommentar, og vi tek kontakt og avklarar påmelding. Dersom du havnar på venteliste vil vi informere deg om plassering og ev. andre tilbod som kan passe. Påmeldinga er bindande og gjeld for eitt semester av gangen.

TIPS : Før du melder deg på, sjekk ut timeplanen og beskrivelsen av dei ulike kurstilboda.